Beregeningsverbod voor het gebied De Noordwaard bij Werkendam opgeheven

Beregeningsverbod voor het gebied De Noordwaard bij Werkendam opgeheven

Waterschap Rivierenland heeft het beregeningsverbod voor het gebied De Noordwaard bij Werkendam tot nader order opgeheven.

Dit komt doordat de Noordwaard een gebied is met zeven op zichzelf staande polders zonder kleine vertakkingen in het watersysteem. Per polder zijn er slechts één à twee grondeigenaren. Het water kan er dus goed worden verdeeld.

Bovendien is in de omgeving van de Noordwaard veel water beschikbaar dat gemakkelijk in het gebied kan worden ingelaten. Anders dan in de rest van het rivierengebied is het in deze polders mogelijk om met het beschikbare water zo alle gebruikers te bereiken.

Volgens Rivierenland gaat het om een voorlopige opheffing van het beregeningsverbod. ‘Als de omstandigheden wijzigen, bijvoorbeeld wanneer door wind of opstuwing een veranderende rivierstand optreedt, kan de opheffing worden heroverwogen’, waarschuwt het waterschap van Rivierenland.

Voor de rest van het beheergebied van Waterschap Rivierenland blijft het beregeningsverbod (tussen 09.00 en 18.00 uur) ongewijzigd van kracht.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: