Beschrijf omvang insteekhaven Waalwijk beter

Beschrijf omvang insteekhaven Waalwijk beter

De Commissie Milieu Effectrapportage (M.E.R) heeft het milieueffectrapport voor de Oostelijke Insteekhaven Waalwijk beoordeeld. Zij vindt het rapport nog niet compleet, zo is de omvang van de haven nog onduidelijk. Hierdoor worden milieueffecten mogelijk onderschat. De Commissie adviseert daarom het rapport te laten aanpassen.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeenteraad Waalwijk – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het plan
De gemeente Waalwijk wil de bestaande haven uitbreiden met een haven voor containerschepen (zogenaamde klasse V). Daarvoor moet onder andere de dijk verlegd worden en de jachthaven worden verplaatst. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan voor de Oostelijke insteekhaven Waalwijk zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te beoordelen.

Het advies
Uit het rapport blijkt dat de Oostelijke Insteekhaven negatieve milieueffecten heeft voor de veiligheidssituatie, bodem, water, natuur en recreatie. In een geoptimaliseerd alternatief, is een gedeelte van deze effecten verzacht door het nemen van maatregelen. De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Zo is de omvang van de haven nog onduidelijk. Het is daardoor bijvoorbeeld ook niet helder hoe ver de dijk moet opschuiven en wat de effecten daarvan zijn op natuurgebied de Gansooiense Uiterwaard, waar de haven aan grenst. Hierdoor worden milieueffecten mogelijk onderschat.

Een tweede voorbeeld is dat een locatieonderbouwing van de haven ontbreekt. Nu is onduidelijk of er mogelijk andere locaties in de regio zijn met minder effecten op natuur en milieu. De  Commissie vindt deze informatie van belang, zodat er straks goed onderbouwde (milieu)afwegingen over het bestemmingsplan gemaakt kunnen worden. De Commissie adviseert daarom het milieueffectrapport aan te laten passen en daarna pas te besluiten over het bestemmingsplan.

De gemeente Waalwijk heeft aangegeven dit advies over te nemen en de aanvullingen voor te leggen aan de Commissie.

Advies M.E.R

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: