Extreem veel blauwalg in grote delen van het rivierengebied

Extreem veel blauwalg in grote delen van het rivierengebied

In delen van het rivierengebied die water inlaten vanuit de Maas, komt extreem veel blauwalg in het oppervlaktewater voor. In het Rijk van Nijmegen, ten oosten van de A 50, is de blauwalg als een drijflaag zichtbaar. Meer naar het westen, in het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena, is de blauwalg ook aanwezig maar nog niet zo duidelijk zichtbaar.

Waterschap Rivierenland onderzoekt hoe schadelijk deze soort blauwalg is. Bovendien is er contact met het RIVM over de gevolgen voor beregening en veedrenking. Voor nu is het advies van het waterschap om direct contact met het oppervlaktewater voor mens en dier te vermijden. Ook onderzoekt het waterschap maatregelen om de blauwalg zo snel mogelijk uit het oppervlaktewater te verwijderen. Land- en tuinbouworganisaties en de gemeenten in het betreffende gebied worden/zijn geïnformeerd.

Meer informatie over blauwalg, kunt u elders op onze website nalezen.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: