HANVISKIE BLOG | Energiefabriek-West en zonnepark in Sleeuwijk

HANVISKIE BLOG | Energiefabriek-West en zonnepark in Sleeuwijk

Op het Werkendamse gemeentehuis werd vanavond een inloopavond gehouden over het nieuwe bestemmingsplan voor de bouw van de energiefabriek bij de rioolwaterzuivering in Sleeuwijk. Een groot project, thans wordt gebouwd aan de uitbreiding van de rioolwaterzuivering voor centralisatie van alle zuiveringen in het Land van Heusden en Altena. Nu zijn deze nog versnipperd in Wijk en Aalburg, Eethen en Dussen. Straks wordt al het water gezuiverd in Sleeuwijk.

Landschappelijke inpassing van de energiefabriek in Sleeuwijk
Aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg bij de Tol

Als de uitbreiding van de rioolwaterzuivering klaar is, wordt de energiefabriek gebouwd. Tegelijkertijd wordt dan een zonneparkaangelegd, daar staat nu nog een boomgaardje dat recent werd aangekocht door Waterschap Rivierenland. Voor de aan en afvoer van het slib wordt een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Voor het gehele complex werd een inrichtingsplan ontworpen door Lijmbach Landschappen.