Hanviskie blog | Oude en nieuwe Hervormden in Veen

Hanviskie blog | Oude en nieuwe Hervormden in Veen

Wie de kerktoren van de eeuwenoude Hervormde kerk in Veen beklimt, heeft uitzicht op de nieuwe Hersteld Hervormde kerk. Voor de trouwe Hervormden moet het pijn doen dat het dorp verdeeld raakte na 1 mei 2004 bij de vorming van de Protestantse Kerk Nederland.

Links de oude Hervormde kerk en rechts de Hersteld Hervomd kerk

De oude en nieuwe kerk liggen recht tegenover elkaar, het zondagse kerkvolk moet elkaar wel passeren bij gang naar het Godshuis. De oudste restanten van de Hervormde kerk dateren al uit 1100, toen een Romaans zaalkerkje werd gebouwd, opgetrokken uit tufsteen zonder koor en zonder toren. Die bouw van de toren begon in 1250. Bij de restauratie van de kerk in 1961/1963 werden nog resten van de lemen gietvormen van de klokken teruggevonden uit die tijd.

De oudste grafsteen in de kerk dateert uit 1514. In 1601 werd de eerste predikant benoemd; Goseuinus Johannes Monnick. Een bekend predikant in de 20e eeuw was ds. Tjalma, die maar 51 jaar verbonden was aan de gemeente.

Dominee Tjalma te Veen