Inloopbijeenkomst Park Eethen

Inloopbijeenkomst Park Eethen

De gemeente Aalburg wil graag, in samenspraak met de samenleving, een wandelverbinding aanleggen tussen de Nieuwe Steeg en de Molensteeg in Eethen.

Op 4 april is een eerste meepraatavond gehouden over dit plan. Er was een goede opkomst en er is veel input gegeven, waarvoor onze hartelijke dank. Daarna is nog een workshop gehouden met de basisschool. Buro Lubbers heeft inmiddels een schetsontwerp gemaakt voor het gebied. Dit willen wij met u delen tijdens een inloopbijeenkomst. Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Inloopbijeenkomst park Eethen 11 juli 2018
De inloopbijeenkomst wordt gehouden op 11 juli van 16.00 tot 20.00 uur, bij voetbalvereniging GDC Nieuwe Steeg 2 te Eethen. U kunt tussen de genoemde tijden vrij inlopen en het schetsontwerp bekijken. Er zijn mensen van Buro Lubbers en de gemeente Aalburg aanwezig om het conceptplan toe te lichten en vragen te beantwoorden. Wij benadrukken dat het nog een conceptplan betreft. Als er draagvlak is voor het ontwerp moet het eerst grondig doorgerekend worden. Pas dan kunnen we ons een beeld vormen of het plan past binnen de financiële kaders. Versobering kan vervolgens noodzakelijk zijn.

Passende naam gezocht
Na de inrichting van (een deel van) het gebied voor de beoogde nieuwe functies, zou het aardig zijn om het gebied een passende naam te geven. Wij dagen u uit om hier alvast over na te denken. Als u een goed idee heeft voor een naam, kunt u die inleveren tijdens de inloopbijeenkomst. De bedenker van de winnende naam krijgt een leuke prijs.

Als u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met Sjanie van Trigt, s.vantrigt@aalburg.nl. 0416-698770.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: