Pas op bij contact met oppervlaktewater

Pas op bij contact met oppervlaktewater

In de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena, het Land van Maas en Waal en het Rijk van Nijmegen,  waar het waterschap water inlaat vanuit de Maas, komt extreem veel blauwalg in het oppervlaktewater voor. Blauwalg is een bacterie. Sommige soorten kunnen giftige stoffen produceren. Als mensen of dieren ermee in aanraking komen, kunnen klachten ontstaan als irritaties aan ogen of huid, hoofdpijn, maag- en darmklachten.

In deze gebieden is op veel plekken de blauwalg als een olieachtige laag zichtbaar. Op andere plaatsen is de blauwalg ook aanwezig maar niet altijd duidelijk zichtbaar. Waterschap Rivierenland adviseert om in het Rijk van Nijmegen, het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en het Land van Heusden en Altena direct contact met oppervlaktewater (pootje baden, gewassen besproeien, honden laten zwemmen, enzovoorts) te vermijden. Ga alleen zwemmen in aangewezen zwemwater als het water veilig is verklaard. Kijk hiervoor op www.zwemwater.nl.

Waterschap Rivierenland analyseert hoe hoog de concentraties blauwalg zijn en om welke locaties het specifiek gaat. Op dit moment is meer onderzoek nodig om de gevolgen voor mensen, dieren en gewassen in beeld te krijgen. We kunnen niet uitsluiten dat op korte termijn aanvullende maatregelen nodig zijn.

Om verdere verspreiding van blauwalg tegen te gaan heeft het waterschap de inlaatsluizen bij de Maas zo afgesteld dat de blauwalg zo min mogelijk het gebied in komt.

Op de pagina blauwalg, botulisme en dode vissen vindt u meer informatie over blauwalg.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: