Raad Woudrichem is tegen gasboringen Aalburg

Raad Woudrichem is tegen gasboringen Aalburg

In navolging van Aalburg, Waalwijk en Provinciale Staten, is ook de gemeenteraad van Woudrichem tegen het winnen van gas bij Waalwijk Noord.

Dit veld loopt voor een deel door onder de gemeente Aalburg in de toekomstige gemeente Altena. In een door de gehele raad ondersteunde motie, ingediend door Ad de Graaf van het CDA, werd dit uitgesproken.

Het college van Woudrichem wordt opgeroepen om samen met de buurtgemeenten, provincie en waterschappen op te trekken tegen het besluit van de minister Eric Wiebes waarbij aan het bedrijf Vermillion vergunning is verleend om de boringen tot 2026 uit te breiden.

Tot en met 10 december kan tegen dit besluit bij de Raad van State in beroep gegaan worden. Van de raad mag het college alle juridische mogelijkheden die openstaan hiervoor benutten.

Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
Powered by
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: