Uw onderwerp op agenda gemeenteraad Zaltbommel

Uw onderwerp op agenda gemeenteraad Zaltbommel

Als inwoner van de gemeente Zaltbommel kunt u zelf ook onderwerpen aandragen voor de agenda van de gemeenteraad. Hoe gaat dat in zijn werk?

U werkt uw ideeën eerst uit. Wat wilt u precies dat de raadsleden doen? Wat is het probleem en op wie is dat allemaal van invloed? Als u ontevreden bent over bijvoorbeeld de grootte van uw parkeerplaats, kunt u dat niet agenderen. Bent u ontevreden over de speelmogelijkheden voor de kinderen in de buurt, dan heeft u een kans dat de raad daarover wil praten. Het probleem treft immers meerdere mensen. Inwoners kunnen zaken aankaarten die van invloed zijn op hun buurt, hun wijk of de hele stad.

U kunt via de raadsgriffie een verzoek indienen voor het plaatsen van uw onderwerp op de agenda van het presidium. Het presidium gaat over de organisatie van de gemeenteraad en de agenda’s van de carrousel- en raadsvergaderingen. Het presidium beslist of het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad wordt geplaatst. U kunt natuurlijk altijd met raadsleden en met de fracties zelf contact opnemen

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: