Voorbereiding verbreding A27 start na de zomervakantie

Voorbereiding verbreding A27 start na de zomervakantie

Na de zomervakantie begint Rijkswaterstaat langs de A27 met de voorbereidingen voor de verbreding. De definitieve verbreding van de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten laat nog een jaar of vier op zich wachten. Maar achter de schermen is Rijkswaterstaat inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van de klus die acht jaar gaat duren.

Plannen A27 in het voorjaar ter inzage
Het definitieve ontwerp tracébesluit voor de verbreding van de A27 tussen knooppunt Hooipolder en Houten komt begin 2019 ter inzage te liggen. ,,We hebben de aanpassingen in die plannen in mei en juni gepresenteerd tijdens bewonersavonden’’, zegt Noortje van Schijndel, woordvoerder van Rijkswaterstaat.  In 2022 wordt met de verbreding van de A27 begonnen. Bewoners die het niet eens zijn met het definitief tracéontwerp kunnen bezwaar maken bij de Raad van State.

Toekomst
De A27 richting Utrecht krijgt tussen Houten en knooppunt Hooipolder 3 rijstroken. Er komt 1 extra rijstrook bij. De verbreding heeft gevolgen voor de bruggen op dit deel van de A27. De bestaande Hagesteinsebrug, Merwedebrug en Keizersveerbrug worden geheel vervangen door nieuwe bruggen. De Houtensebrug wordt gerenoveerd en verbreed.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: