VVD Altena maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij de Campus in Almkerk

VVD Altena maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij de Campus in Almkerk

VVD Altena heeft zorgen over het al dan niet bouwen volgens de bouwnormen bij Campus aan de Laagt 16 in Almkerk. Actuele ontwikkelingen op het gebied van bouwvergunningen, nieuwbouw en bestemmingsplannen hebben ertoe geleid dat de VVD Altena opnieuw schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woudrichem.

Bestemmingsplan en een bouwvergunning
Iedereen die in het buitengebied van de gemeente Woudrichem een huis bouwt krijgt te maken met het bestemmingsplan en een bouwvergunning. Daarin staat zonder uitzondering aangegeven dat voor nieuwbouw een maximale goothoogte van 3,5 meter geldt. De praktijk op de Campus is dat het hier zomaar het dubbele betreft. Degene die twee jaar terug aan de Laagt een huis liet bouwen heeft daar ellenlange discussies met de gemeente over gevoerd en moest uiteindelijk ook die 3,5 meter goothoogte aanhouden.

Ook moet er gebouwd worden in het bouwvlak. Op de bijgaande foto’s ziet men het huisje dat gesloopt moet worden en waarvoor de nieuwe bebouwing in de plaatst komt. Men ziet op de foto’s dat de nieuwbouw vele malen groter is dan het oorspronkelijke huisje en het bouwvlak.  De huidige situatie is dat er één huis mag staan. Wat men ziet is dat er een dubbele woning voor in de plaats komt.

Testvergunning Tiny House
Daarnaast staat er al een Tiny House op datzelfde terrein. Dat is zogenaamd neergezet om te testen. Een vreemde zaak, want dit soort huisjes staan er al op heel veel plaatsten in ons land. Dus wat moet er dan nog getest worden? Bovendien was er een vergunning verleend voor 2 jaar. Die periode lijkt ons ruim genoeg om te testen. Die vergunning liep overigens in maart jongstleden af. Daar is door de gemeente opnieuw een verlenging van 1 jaar aan toegevoegd. Dat heeft dus niets meer te maken met uittesten. Het is gewoon een woonhuis dat permanent bewoond wordt door familie van de eigenaren van de Campus.

Wat naar onze mening wordt uitgetest is de rek die de Wethouder van Woudrichem bereid is te geven om als nieuwe bewoners van de Campus je eigen gang te kunnen gaan. Wat ook getest wordt is het geduld van de bewoners van de Laagt die deze ontwikkelingen met lede ogen aanzien. Dit riekt naar bevoordelen van de eigenaren van de Campus.

Vragen
De fractie van VVD Altena vraagt daarom het volgende:

– Is het college het met ons eens dat de initiatiefnemers van de Campus onder de noemer van een ‘regionale innovatiecampus’ bevoordeeld worden ten opzichte van andere inwoners en/of bedrijven in de gemeente Woudrichem? En zo niet, waarom niet?

– Is het college het met ons eens dat het lijkt alsof er voor de campus afwijkende regel- en wetgeving bestaat? En zo niet, waarom niet?

– Is het college er zich van bewust dat er hier volgens onze inwoners inconsistent beleid wordt gevoerd en wat gaat u daaraan doen?

– Wanneer gaat het college duidelijkheid geven omtrent de betreffende bouwvergunningen en de bijbehorende termijnen?

– Kan het college aan ons en aan onze inwoners voor eens en voor altijd duidelijk maken welke bouwvergunningen er aan de Campus zijn afgegeven, inzicht geven in de inhoud daarvan en welke termijnen daaraan gesteld zijn?

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: