Werkzaamheden Dorpsstraat Meeuwen

Werkzaamheden Dorpsstraat Meeuwen

In nauw overleg met de dorpsraad Meeuwen is er een plan gemaakt voor snelheidsremmende maatregelen in de Dorpsstraat in Meeuwen. 🚧 Aannemer Huib van Hemert start op 15 oktober 2018 met de uitvoering en gaan een week duren.

Wat houden de werkzaamheden in:

  • er hoogte van Dorpsstraat 4 komt een eenzijdige wegversmalling (aan de kant van het trottoir).
  • Ter hoogte van het dorpshuis Dorpsstraat 28 komt een eenzijdige wegversmalling (aan de kant van het dorpshuis, tegenover de inrit van huisnummer 19).
  • Ter hoogte van de basisschool Dorpsstraat 62 komt een tweezijdige wegversmalling ter hoogte van de voetgangersoversteekplaats.
  • Vanaf de kerk aan Hoek 2 in oostelijke richting worden de diamantkoppalen verplaatst circa 40 cm verplaatst richting de rijbaan, ter verbreding van het voetgangersgedeelte.
  • Op de T-splitsing Dorpsstraat-van Buurenstraat komt een optische versmalling zoals bij de molen.

De eenzijdige wegversmallingen worden in eerste instantie sober aangebracht met behulp van een bloembak, om te testen of de beoogde locaties geschikt zijn. In een proefperiode van circa een maand kijken we of de wegversmalling het gewenste resultaat heeft en of de plaats juist is. Zo ja dan worden de wegversmallingen definitief aangebracht. Het streven is om dit alles nog in 2018 af te werken.

Overige werkzaamheden
Bij de driehoek Dorpsstraat/Laan is de bestrating op verschillende plaatsen verzakt. Hier wordt onderhoud aan gepleegd. Verder ontbreekt een stuk geleidemarkering voor slechtzienden bij de bushalte ter hoogte van Dorpsstraat 40-42. De geleidemarkering wordt alsnog aangelegd.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Openbare Werken van de gemeente. Deze is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0416-698700.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: