Zorgplein Maaswaarden gaat digitaal

Zorgplein Maaswaarden gaat digitaal

Zorgplein Maaswaarden werkt continue aan het verbeteren van de zorg, behandeling en ondersteuning van haar cliënten. Daarom gaat de organisatie net als vele andere zorgorganisaties nu over op het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Dit ECD vervangt het papieren cliënten dossier, waar  alle  afspraken rondom de zorg voor iedere cliënt in staan.

Een ECD, wat is dat?
Een ECD is een Elektronisch Cliënten Dossier. Het papieren zorgleefplan verdwijnt en alle informatie die daarin staat wordt overgezet naar het  ECD. De cliënt kan via een beveiligde internetpagina de eigen gegevens inzien en naar wens deze informatie delen met familie en/of ander mantelzorgers.

Is de informatie van de cliënt wel veilig?
Het systeem voldoet helemaal aan de norm voor informatiebeveiliging in de zorg. De privacy van de cliënt is met het ECD gewaarborgd. voorafgaande aan de overgang van het papieren zorgleefplan naar de ECD is er achter de schermen hard gewerkt aan de technische werkomgeving, daarnaast zij er ipads aangeschaft waarop de benodigde programma’s zijn geïnstalleerd. Inmiddels zijn alle thuiszorgmedewerkers geïnstrueerd en wordt er vanaf deze week in de thuiszorg mee gewerkt.

Na de zomervakantie zullen ook onze  intramurale medewerkers getraind gaan worden voor het gebruik met het ECD.

Op de foto overhandigd onze projectleider Weynand Simon de eerste ipad aan wijkverpleegkundige Edanur Ceran.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: