Ideeënavond Levend Landschap Aalst

Ideeënavond Levend Landschap Aalst

Meer bloemrijke bermen voor bijen, nestkasten voor vogels, aanleg van streekeigen erfbeplanting, verhalen vastleggen en opruimen van zwerfafval? Tijdens de bewonersavond Levend Landschap Aalst op maandag 11 juni 2018 worden ideeën voor een mooier landschappelijk Aalst gedeeld. Wethouder Adrie Bragt opent de informatieavond. De informatieavond begint om 20.00 uur in Zalencentrum ’t Gement (zaal De Visserij) aan de Donkerstraat 19, 5308 KB Aalst. De inloop is vanaf 19.45 uur. Jong en oud zijn van harte welkom om te komen.

Aalst heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te verfraaien en beter beleefbaar te maken voor bewoners start dorpsraad Aalst in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Zaltbommel het project Levend Landschap dat mede mogelijk wordt gemaakt door de provincie Gelderland. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Ideeën verzamelen
Tijdens de informatieavond kunnen inwoners ideeën aandragen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Aalst een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie/biodiversiteit, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd/educatie. Het kan gaan om het inzaaien van bermen en dijken met bloemen voor bijen, vastleggen van streekverhalen, meer wandelpaden en aanleg en herstel van landschapselementen. We zijn ook benieuwd naar informatie en wensen die inwoners hebben over het landschap rond Aalst.

Uitvoering plannen
Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Aalst nog mooier.

Meer informatie
Iedereen die niet in de gelegenheid is om naar de bewonersavond op 11 juni te komen, maar wel met een idee aan de slag wil, kan contact opnemen met Martijn Grievink.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
%d bloggers liken dit: