Gemeente kijkt terug op constructieve eerste panelavond

Gemeente kijkt terug op constructieve eerste panelavond

De gemeente Zaltbommel kijkt tevreden terug op de eerste bijeenkomst van het breed maatschappelijk panel dat praatte over de huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Van Leeuwen: “Ik ben bijzonder blij met wat is opgehaald. Ik heb veel mooie en goede ideeën gehoord. De samenstelling van het panel zorgde voor een brede kijk op de thema’s. De constructieve houding van alle deelnemers leidde tot begrip voor elkaars standpunten, uitgangspunten én uitdagingen. Dat is heel waardevol! Iedereen beseft dat er wat moet gebeuren. De avond heeft het fundament gelegd waarop we voort kunnen bouwen, met elkaar in gesprek kunnen blijven en aan oplossingen kunnen werken.”

Zomer
De gemeente werkt de komende tijd de input van de panelavonden uit. De uitkomsten van de avond gebruikt de gemeente ook voor het opzetten van de enquete. Die zet de gemeente naar verwachting in september uit. Voor de gemeente staan daarnaast gesprekken met arbeidsmigranten op de planning. En achter de schermen werkt zij door aan de registratie van arbeidsmigranten.

Tweede panelavond in september
De deelnemers aan de panelavond besloten dat het panel in deze vorm doorgaat. De deelnemers gaven aan dat zij bij de volgende bijeenkomst ook graag arbeidsmigranten als deelnemer aan het panel zien. De gemeente kijkt of dit haalbaar is. Om de vaart er in te houden is de volgende avond halverwege september. Dan bekijken de deelnemers wat per thema opgehaald is en maken ze een verdiepingsslag.

Opzet maatschappelijk panel
In het panel namen zo’n 55 mensen deel. Zij vertegenwoordigden onder andere uitzendorganisaties, huisvesters, werkgevers, woningcorporaties, dorps- en wijkraden, welzijnsorganisaties en bewoners. Het panel boog zich samen over de vraag: Hoe zorgen we dat bij het huisvesten van de arbeidsmigranten zowel de leefbaarheid voor de inwoners als de leefbaarheid voor de arbeidsmigrant gewaarborgd is en blijft? En wat vraagt dit van het gemeentelijk beleid? Het panel praatte hierover aan de hand van vier thema’s:

  • Omvang en locatie huisvesting arbeidsmigranten
  • Voorzieningen
  • Vormgeving: verschijningsvorm bebouwing
  • Sociaal-maatschappelijke gevolgen

Vervolg
Nadat de panelavonden hebben plaatsgevonden en de uitkomsten van de enquête bekend zijn, past de gemeente het beleid aan. De gemeente baseert het beleid op de input van het panel en de uitkomsten van de enquête. Het concept ligt vervolgens ter inzage. Iedereen die dat wil kan reageren op het aangepaste beleid. De gemeente bekijkt of de eventuele reacties leiden tot wijzigingen in de definitieve aanpassing van het beleid. Daarna buigt de gemeenteraad zich over de aanpassingen van het beleid. Aansluitend informeert de gemeente alle betrokkenen over de uitkomst hiervan zodat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van het geldende beleid.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: