Ingezonden brief lid SP Bommelerwaard over Avri

Ingezonden brief lid SP Bommelerwaard over Avri

AVRI maakt perverse begroting 2019
Wordt deze dienst klaargestoomd voor verkoop aan beleggers?

De enorme prijsstijging roept grote vraagtekens op, vooral omdat de AVRI zelf positieve resultaten boekt in voorafgaande jaren. Waar blijft die opbrengst… ? De begroting voor komend jaar wijkt op vele fronten af van de vorige jaren. Er wordt gegoocheld met risicocijfers,  AVRI beweert in haar jaarrekening 2017 dat risico’s zijn afgenomen terwijl de bedragen jaarlijks verhoogd worden ( 1,1 miljoen in 2016 naar 3,2 miljoen in 2019) en wordt voorbijgegaan aan de wettelijke verplichting voor  gemeenten m.b.t. inzamelen huishoudelijk afval,  m.i. ligt het  risico  bij de gemeente en daar blijft het.

Perverse prikkel.
De AVRI meent de bewoners te moeten dwingen om minder afval in te leveren, van 75kg naar 60kg, door middel van het verhogen van de tarieven. Hoe vreemd, want burgers produceren geen afval, zij leveren in wat hun wordt meegegeven in winkels of krijgen thuisbezorgd.

Verhoging van tarief zal hooguit het ontwijkgedrag   van mensen bevorderen, wat op zich een nieuw probleem veroorzaakt, toename van zwerfafval.

Aangezien ook de vergrijzing van de bevolking toeneemt en ouderen zo lang mogelijk in de eigen woning blijven,  is een zo groot mogelijke dienstverlening in de thuissituatie gewenst. Het negatieve effect van verzamelpunten is voorspelbaar: Meer hulp nodig (vooral in de winter), langer bewaren in/bij woning van afval waardoor hygiëne vermindert. Dientengevolge toename van zorg en dus kostenverhogend voor de gemeenschap.

AVRI – Uitvoerder van beleid of bepalend?
De gemeenten West Maas en Waal en Tiel gaan niet akkoord met de uitbreiding  c.q. plaatsing van ondergrondse containers. In de veronderstelling dat de AVRI slechts een uitvoerder is van intergemeentelijke samenwerking, bepaalt iedere gemeente toch haar eigen beleid?

Denkbaar is dat iedere gemeente haar eigen ophaal/inlever beleid bepaalt en met AVRI afspreekt welke tarief daarbij hoort. Differentiatie van ophalen en bijbehorend tarief wordt ook nu al gehanteerd.

 AVRI 2019 klaar voor  overname door hedge fund?
Onder verwijzing naar een artikel in NRC 2 april 2018 over afvalbedrijf Attero (= dochter van Eneco), kom ik tot de conclusie dat AVRI wordt klaargemaakt voor private investeerders. De tarieven zijn meer dan kostendekkend en de aanwezige energiebronnen levert extra winst in de toekomst.

Vraag:
Hebben de gemeenteraden zich akkoord verklaart  met de loonsverhoging van 5% voor de directeur van de AVRI  van 2016 naar  2017? Hebben alle  medewerkers van AVRI een loonsverhoging van 5% gekregen  in 2017 of alleen de directeur?

Oproep aan gemeenteraden.
De AVRI beweert dat het gemiddeld tarief in 2019 € 204 per huishouden per jaar bedraagt. Ik stel voor dat BSR dit bedrag aan de huishoudens doorbelasten. Dat bespaart  de jaarlijkse eindafrekening  door AVRI en voorkomt de  ongewenste neveneffecten .

Frans Kruijshaar
Lid SP Bommelerwaard

Ingezonden brief AVRI maakt perverse begroting 2019

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
%d bloggers liken dit: