Subsidieregelingen Maasdriel opnieuw vastgesteld

Subsidieregelingen Maasdriel opnieuw vastgesteld

Als het aan wethouder Van Hoften van Maasdriel ligt, worden de subsidiegelden vanaf 2019 anders verdeeld over de verenigingen en stichtingen. De wethouder bespreekt komende week een voorstel met verenigingen en stichtingen. De aanpassingen zijn het resultaat van de evaluatie die was afgesproken.

Wethouder Van Hoften:
“Het is belangrijk dat de subsidieregelingen worden bijgesteld. Ik wil naar een betere verdeling van het beschikbare subsidiegeld zodat de verenigingen en stichtingen er zoveel mogelijk baat van hebben. Het potje geld kan beter verdeeld worden. De verenigingen en stichtingen die met mij in gesprek willen zijn welkom. Ik wil ze graag helpen bij het nadenken over hun begroting.”

Subsidieregeling
Maasdriel heeft vijf subsidieregelingen voor sociaal culturele activiteiten; jeugd- en jongerenwerk, volksfeesten, sport, muziek en ouderenwerk. De subsidie is een waardering voor het organiseren van openbare activiteiten. Vorig jaar zijn deze subsidieregelingen opnieuw vastgesteld. De nieuwe regelingen zijn in 2018 voor het eerst toegepast. Al snel bleek dat er grote uitschieters waren. Sommige organisaties gingen er fors op vooruit, andere organisaties gingen er sterk op achteruit. Bovendien bleef er veel geld onbenut.

Evaluatietraject
Om tot een betere benutting en verdeling te komen, is tijdens een evaluatie is gekeken of criteria kunnen worden aangescherpt of gewijzigd. Verenigingen en stichtingen konden zelf met nieuwe voorstellen aanleveren. De aanpassingen die de gemeente deze week zal presenteren aan verenigingen en stichtingen zijn het resultaat van dit evaluatietraject.

Hoe verder?
Na de presentatie aan de betrokken verenigingen en stichtingen worden de bestaande subsidieregelingen aangepast en voorgelegd aan het college van B&W. Wanneer de regeling definitief is, kunnen de verenigingen en stichtingen nieuwe aanvraagformulieren insturen voor het aanvragen van subsidie. De aanvragen voor subsidie voor 2019 moeten voor 1 oktober worden ingediend. De aangepaste subsidieregelingen gaan in 2019 in.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
%d bloggers liken dit: