Vervolgbijeenkomst over huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in Zuilichem

Vervolgbijeenkomst over huisvestingsbeleid arbeidsmigranten in Zuilichem

De vereniging Zuilichemse Bewoners Belangen (ZBB), voorheen geheten het actiecomité “Wij zijn tegen 300 arbeidsmigranten in Zuilichem” houdt samen met PvdA/GroenLinks een vervolgbijeenkomst over de status van het huisvestingsbeleid omtrent de arbeidsmigranten in het Dorpshuis Den Ham te Zuilichem.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 27 juni a.s.. De aanvang van deze vervolgbijeenkomst is om 20.00 uur in het eerdergenoemde dorpshuis. De ZBB en PvdA/GroenLinks nodigen nadrukkelijk de bewoners van Zuilichem uit om mee te praten op deze avond. Daarnaast zijn ook de bewoners van de omliggende dorpen en andere politieke partijen van harte welkom.

Het doel van deze bijeenkomst is om elkaar te informeren over de huidige ontwikkelingen omtrent de huisvesting van de arbeidsmigranten. Aanvullend zal tijd worden ingeruimd om de effecten van de ontwikkelingen op lange termijn te bespreken en inzichtelijk te maken.

Uitgangspunt van deze avond is om voldoende input te krijgen van alle belanghebbenden aanwezig op die avond. Dit zodat met de juiste ideeën, bezwaren en het juiste gevoel een inbreng gegeven kan worden aan de eerste bijeenkomst van het burgerpanel op 2 juli a.s..

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
%d bloggers liken dit: