Werkzaamheden maken Gisbert Schairtweg en PM Winkstraat  toekomstproof

Werkzaamheden maken Gisbert Schairtweg en PM Winkstraat toekomstproof

In de Gisbert Schairtweg en de PM Winkstraat krijgen de straat en de watergang een nieuwe inrichting. De gemeente koppelt het hemelwater af. Regenwater wordt dan zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd naar de sloten. Dat is nodig zodat de wijk in de toekomst heftige regenbuien beter aan kan. De werkzaamheden starten naar verwachting in oktober. Op 2 juli licht de gemeente de conceptplannen toe tijdens een informatiebijeenkomst.

Informatiebijeenkomst 2 juli

In de Gisbert Schairtweg gaat het om het gedeelte inclusief kruispunt met PM Winkstraat tot de aansluiting met de
Aakstraat. In de PM Winkstraat gaat het om het gedeelte inclusief de aansluiting met de Gisbert Schairtweg tot en met de splitsing
van de PM Winkstraat en het stuk voor de woningen van nummer 20 tot en met 26.

Wie benieuwd is naar het concept ontwerp, is van harte welkom op de informatiebijeenkomst. Die is op 2  juli en start om 19:30 uur bij de Franciscusschool aan de Aakstraat 6 in Zaltbommel.Aanmelden is niet nodig, iedereen is van harte welkom. Vertegenwoordigers van de gemeente Zaltbommel zijn hierbij aanwezig. Zij lichten het ontwerp toe en beantwoorden vragen.

Herinrichting nodig voor opvangen van meer en heftigere regenbuien
In de afgelopen jaren namen de intensiteit en de frequentie van zware regenbuien toe. De verwachting is dat dit in de toekomst nog verder zal toenemen. Dat betekent voor de wijk De Vergt dat de capaciteit van de waterberging onder druk komt te staan en bij piekmomenten onvoldoende is. In die situatie komt er water op straat. Dat kan tot overlast leiden, bijvoorbeeld als water in huizen stroomt. Door aanpassingen zoals het afkoppelen van het hemelwater wil de gemeente deze overlast beperken. Het hemelwater wordt dan zoveel als mogelijk bovengronds afgevoerd naar de watergang.

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
%d bloggers liken dit: