De gemeenteraad Maasdriel vergadert

De gemeenteraad Maasdriel vergadert

Kerkdriel-Op donderdag 14 februari  vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur.

Onderwerpen zijn o.a.:

  • Aanwijzing lokale omroep
  • Implementatieplan Krachtige Kernen Fase II
  • Wijziging toeristenbelasting naar verordening verblijfsbelasting
  • Actualiseren begraafplaatsbeleid
  • Bestemmingsplan Akkerseweg 13b tbv Quik aardappelverwerking
  • Aanvullend krediet asfaltverharding Drielse Veldweg
  • Financiële uitvoerbaarheid herstructurering velden HRC’14
  • Nieuw besluit BP Venuslaan 15

Wilt u op de geagendeerde onderwerpen inspreken? Neem dan contact op met de griffie via griffier@maasdriel.nl of bel met 0418 63 84 10.
Op  de pagina meepraten vindt u meer informatie over o.a. het inspreekrecht.

Vergaderstukken inzien of meekijken via internet?
Kijk dan op de website van de gemeenteraad.

Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
Powered by
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: