Gemeente Maasdriel en ouderenorganisaties sluiten convenant

Gemeente Maasdriel en ouderenorganisaties sluiten convenant

Ouderenorganisaties in de gemeente Maasdriel hebben afgesproken dat ze beter gaan samenwerken. In 2013 hebben ze hiervoor een convenant ondertekend. In dat convenant staan afspraken over de samenwerking tussen de beroeps- en de vrijwillige ouderenadviseurs in de gemeente.

Het huidige convenant tussen het Steunpunt Welzijn Bommelerwaard, de Katholieke Bond van Ouderen van Maasdriel, de Seniorenvereniging St. Jozef in Ammerzoden en de gemeente Maasdriel, stamt uit 2013. In de loop van de tijd is er veel veranderd zoals o.a. de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015. Hierdoor zijn er meer taken bij de gemeente komen te liggen. Dit was aanleiding om een nieuw convenant op te stellen.

Het convenant heeft tot doel de samenwerking tussen partijen te bevorderen en te regelen. Daarnaast wordt in dit convenant geregeld hoe afstemming tussen partijen plaatsvindt en welke eisen worden gesteld aan de ouderenadviseurs. Signalen over hulp- en dienstverlening kunnen snel boven tafel komen en signalen over het ontbreken van voorzieningen bij ouderen in de gemeente worden snel opgepakt. De besturen van de organisaties zien erop toe dat het convenant wordt nageleefd en leggen jaarlijks verantwoording af aan de gemeente Maasdriel.

“De vraag naar ouderenadviseurs neemt toe. Dit komt o.a. door de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en doordat steeds meer ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Om aan de groeiende vraag tegemoet te kunnen komen is het belangrijk dat vrijwillige ouderenadviseurs en beroeps ouderenadviseurs goed en aanvullend met elkaar samenwerken. Om een goede kwaliteit te waarborgen legt de gemeente Maasdriel samen met de betrokken partijen de afspraken vast in een convenant ”aldus Wethouder van Hoften.

Ouderenadviseurs maken senioren wegwijs op het terrein van talrijke voorzieningen met betrekking tot welzijn, gezondheid, mobiliteit en wonen. Tevens bieden zij hulp aan huis bij het aanvragen van diverse faciliteiten en zijn daarmee een laagdrempelige vorm van cliëntondersteuning voor ouderen. Sinds een aantal jaren leiden de ouderenorganisaties gezamenlijk leden op tot vrijwillige ouderenadviseurs.

Dinsdagmiddag 12 februari ondertekenden de afgevaardigden van de aangesloten partijen samen met Wethouder van Hoften in het gemeentehuis in Kerkdriel het nieuwe convenant

Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
Powered by
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: