Maasdrielse CDA-fractie stelt vragen over de vaarregels in recreatiegebieden

Maasdrielse CDA-fractie stelt vragen over de vaarregels in recreatiegebieden

Naar aanleiding van twee ernstige ongelukken in krap een jaar tijd, op de Maas en op de dode Maasarm ter hoogte van Well  vraagt de  Maasdrielse CDA-fractie zich af Hoe zit het met de veiligheid op het water? De Maasdrielse CDA-fractie heeft er schriftelijke vragen over gesteld.

Vragen
1. Is het college bekend met het ongeval en de toedracht en/of er regels zijn overtreden? Zo ja, welke en door welke partij?

2. Is het college bekend met de regelgeving van het snelvaren op de Nederlandse wateren en met name op de vaarwegen welke onze gemeente direct aangaan of is hier binnen onze gemeente een specialist voor aangesteld?

3. Is er voldoende handhaving tijdens het zomerseizoen op de recreatiegebieden en zo ja, zijn er cijfers bekend van de resultaten van deze handhavers?

4. Vind het college het nodig dat deze handhaving aangescherpt moet worden door de ongelukken welke we hebben mogen betreuren in de afgelopen periode en in welke mate zou dit dan moeten zijn?

Burgemeester en wethouders van gemeente Maasdriel hebben enkele weken de tijd om te antwoorden.

Download hier de brief schriftelijke vraag vaarregels recreatiegebieden van CDA Maasdriel

1
×
Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: