Tweede Kamer stemt over externe voorzitters raadscommissies

Tweede Kamer stemt over externe voorzitters raadscommissies

Volgens planning stemt de Tweede Kamer op donderdag 28 juni over het kabinetsvoorstel om raadscommissies te laten voorzitten door externe voorzitters. Door middel van de nu voorgestelde wijziging wil minister Ollongren meer ruimte bieden voor lokaal maatwerk. Daarmee komt ze tegemoet aan de wens van diverse gemeenten, waaronder Zaltbommel, om met externe (technische) voorzitters van raadscommissies te kunnen werken.

Ook niet-raadsleden mogen voorzitter van een raadscommissie van een gemeente worden. Dit moet de werkdruk van raadsleden verlichten en geeft gemeenten meer ruimte voor lokaal maatwerk. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schrapt het voorschrift in de Gemeentewet dat een raadslid voorzitter van een raadscommissie moet zijn. Na het wijzigen van de Gemeentewet is het aan de gemeenteraad zelf om bij verordening regels te stellen over het voorzitterschap van raadscommissies.

Onder meer de gemeenteraad van Zaltbommel werkte al met externe voorzitters voor de carrouselvergaderingen. Enkele jaren geleden besloot de Tweede Kamer tot het verbieden van deze optie omdat deze werkwijze niet zou stroken met de Gemeentewet. De huidige wijziging is mede te danken aan een motie van onder meer de oud-burgemeester van Zaltbommel en huidig VVD Tweede Kamerlid, Albert van den Bosch