PRIVACYVERKLARING AALBURGSE OMROEP STICHTING

Wie zijn wij:
Aalburgse Omroep Stichting (A.O.S)
Kortakker 9E
4264 AE Veen
(0416) 66 03 361
bestuur@okefm.com

Waarom verzamelen wij gegevens?
– Aalburgse Omroep Stichting verzamelt gegevens van klanten (mailadres, telefoonnummer en postadres) om ze via een email op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen binnen de omroep en om aanbiedingen kenbaar te maken. De mail is voor iedereen direct opzegbaar.

– Aalburgse Omroep Stichting verzamelt NAW gegevens van omroepmedewerkers voor interne berichtgeving.

Wie ontvangen de gegevens?
Het bestuur is verantwoordelijk voor het verwerken en opslaan van de gegevens. De persoonsgegevens worden nooit zomaar verstrekt onder de medewerkers of zonder toestemming verspreid aan derden. De gegevens bestanden worden online, in een beveiligde omgeving, opgeslagen op een met wachtwoord beveiligde schijf.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
Zolang de persoon actief is binnen de omroep bewaren wij de gegevens, zodra de persoon afscheid neemt van de organisatie verwijderen wij zijn/haar gegevens binnen 3 maanden.

Bezwaar maken:
– U heeft het recht om bezwaar te maken dat wij uw gegevens bewaren van bovengenoemde gegevens.
– U heeft het recht om de door ons van uw bewaarde gegevens in te zien en te weigeren.
– Zodra A.O.S met een andere partij gaat werken om nieuwsbrieven te versturen of om u gegevens beveiligd digitaal op te slaan, heeft de omroep een meld plicht aan u.
– U heeft het recht om bezwaar te maken bij de autoriteit persoonsgegevens als u een klacht heeft hoe dat A.O.S met uw gegevens om gaat.

Voorwaarden:
Persoonsgegevens bewaren van actieve leden van de omroep is een voorwaarde om een rol te spelen binnen de omroep. Weigert de persoon om zijn gegevens te delen met de omroep, dan is het
niet mogelijk om een actieve rol te spelen binnen de omroeporganisatie.

OKÉ TV en OKÉ FM zijn onderdelen van de Aalburgse Omroep Stichting

Laat je horen via een audio, video of tekst WhatsApp 0682279988
Powered by
error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: